Inicio

Xesús Prieto Blanco

Profesor Contratado Doutor

Área de Óptica

Dpto. Física Aplicada

Contacto

Facultade de Óptica e Optometría-Campus Vida

15782 Santiago de Compostela

Tf. 881813506

correo-e: xesus.prieto.blanco@usc.es