Xosé Antón Sarmiento Méndez
 
 
 
Xosé Antón Sarmiento Méndez
Facultade de Dereito da USC - Campus vida
15782 - Santiago de Compostela
España
 
Teléfono: (+34) 981 551324
email: xa.sarmiento@usc.es
 
Benvidos á miña páxina persoal. Son Profesor Asociado no Departamento de Dereito Público e Teoría do Estado na Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela, Galicia, España. Os meus campos de investigación son o Dereito Constitucional, Autonómico e Parlamentario. Tamén traballei aspectos do Dereito Administrativo e a Técnica Normativa dende a perspectiva das Institucións Públicas.

 

Aquí tes o meu currículo completo e actualizado. Podes tamén consultar e baixar algúns dos meus artigos navegando polo menú da esquerda. Se estás interesado ou interesada nalgunha das liñas en que traballo, con moito gusto recibirei as túas ideas, críticas ou suxestións.