Rubén González Bermúdez

Técnico Informático da USC

Web da USC - Área TIC

Pavillón de Servizos

Correo electrónico: ruben.gonzalez@usc.es
Tfno: 8818 13083