Presentación

Nacín en Vigo e traballo en arqueoloxía desde 1992, obtendo o meu doutoramento en 1998 e acreditado 4 sexenios de investigación desde entón.

A miña investigación céntrase principalmente na cerámica arqueolóxica, dentro da cal traballei con pezas de varias rexións e diversos períodos ao longo da miña carreira profesional.

Nos inicios da miña actividade profesional, hei participando, a través dunha vintena de contratos, en proxectos arqueoloxía preventiva asumindo diversas responsabilidades, incluíndo entre estas a dirección e coordinación dalgúns dos devanditos proxectos.

Así mesmo, fun investigadora principal de varios proxectos articulados na aplicación de técnicas arqueométricas ao estudo da cerámica antiga. Realizando satisfactoriamente e a día de hoxe, 9 proxectos de carácter autonómico, nacional e internacional financiados en diversos tipos de convocatorias públicas.

Estes proxectos permitiron establecer, e manter ao longo dos anos, distintas colaboracións internacionais de relevancia, sendo de destacar a organización e xestión de congresos, como o realizado en 2011 co CNRS, e sesións de investigación, como a realizada en colaboración con investigadores polacos en 2009.

Os resultados destas investigacións atópanse divulgados a través do sitio web GalicianArchaeoPots (wikipot.com).

En relación coa docencia, comecei a exercer funcións docentes como bolseira desde o ano 1996, como Contratada Parga Pondal desde o 2007, e como Profesora Contratada Doutora na USC desde o 2010. Exercendo desde entón como docente de materias vinculadas á área de arqueoloxía en licenciatura, grao e master, e tutorizando a unha cincuentena de alumnos en prácticas académicas externas.

Finalmente, en relación á xestión académica, desde 2019 son a coordinadora do Master Interuniversitario de Arqueoloxía e Ciencias da Antigüedad, formando parte anteriormente das comisións académicas do mesmo master exercendo distintas funcións como representante, secretaria e PAE da Facultade de Xeografía e Historia.

Ao longo da miña carreira realicei máis de cen as publicacións en revistas, libros, capítulos de libros e actas de congresos maioritariamente internacionais, e hei particiopado na dirección da revista GALLAECIA entre 2012 e 2017, sendo desde 2017 membro do comité editorial das revistas GALLAECIA e do BOLETÍN AURIENSE.

Entre as miñas publicacións destacan, de acordo co seu índice de calidade relativo, as realizadas nas seguintes revistas:

• Trabajos de Prehistoria.

• Revista de Estudios Atacameños.

• Norwegian Archaeological Review.

• Archeologia Medievale.

• Archaeometry.

• Journal of Archaeological Science.

• Cuadernos de Estudios Gallegos.

• Revista de Estudos de Quaternário.

• Journal of Archaeological Science Reports.

• Nature.

Finalmente, desde 2014 organizo as Xornadas de Arqueometría en Galicia -JAG- orientadas á divulgación científica das nosas investigacións á sociedade cunha proxección non únicamente rexional, senón tamén nacional e internacional.