PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN:

1.
COMPETITIVIDADE DA INDUSTRIA GALEGA E PERSPECTIVAS, XUGA-20103B96 (1996-98)
2.
GALICIA NA EUROPA DAS REXIÓNS
XUGA-PGIDT99PXI20101B (1999-2000)
3.
ESTUDIO DAS ESTRATEXIAS ECONÓMICAS DE FUTURO ...
XUGA- PGIDT01PXI20103PR (2001-2003)
4.
ANÁLISE DOS SECTORES DE HOSTELERÍA, COMERCIO, ...
XUGA-PGIDIT05CSO20103PR (2005-2008)
5.
“MULLERES E MERCADO DE TRABALLO: ANÁLISE DAS OCUPACIÓNS A NIVEL DE XÉNERO”
CONSELLERIA DE VICEPRESIDENCIA E BENESTAR,  2008