Paula Saavedra Nieves  

Profesora Contratada Doutora

Dpto. de Estatística, Análise Matemático e Optimización

Facultade de Medicina

Rúa de San Francisco, s/n

CP 15782 - Santiago de Compostela                         

Teléfono: (+34) 881812282

-------------------------------------------

Facultade de Matemáticas

Rúa  Lope Gómez de Marzoa, s/n

CP 15782 - Santiago de Compostela

Teléfono: (+34) 881813189


Correo-e: paula.saavedra@usc.es

Researcher ID: L-1984-2017

Orcid Code: 0000-0002-3031-388X


(En galego) Paula Saavedra Nieves (Santiago de Compostela, 1984) é Profesora Contratada Doutora no Departamento de Estatística, Análise Matemática e Optimización (USC). Obtivo o seu doutoramento en Estatística e Investigación Operativa en Marzo de 2015, coa tese titulada "Nonparametric data-driven methods for set estimation", baixo a dirección dos Prof. Dres. Wenceslao González-Manteiga (USC) e Alberto Rodríguez-Casal (USC). Foi investigadora postdoutoral no Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información (USC) e no grupo SiDOR (Statistical Inference, Decision and Operations Research) da Universidade de Vigo.


(In english) Paula Saavedra Nieves (Santiago de Compostela, 1984) is an Associate Professor at the Department of Statistics, Mathematical Analysis and Optimization (USC). She obtained her PhD in Statistics and Operations Research in March 2015, with a thesis entitled "Nonparametric data-driven methods for set estimation" (supervised by Prof. Wenceslao González-Manteiga (USC) and Alberto Rodríguez-Casal (USC)). She has been a post-doc researcher at the Singular Research Center for Information Technology (USC) and at the SiDOR group (Statistical Inference, Decision and Operations Research) from University of Vigo.