Mercedes Conde Amboage

 

  

                              

                               Profesora Axudante Doutora

                               Departamento de Estatística, Análise Matemática e Optimización         

                               Facultade de Matemáticas, Campus Vida

                               CP 15782 - Santiago de Compostela

                               Teléfono: (+34) 881813217

                               Correo-e: mercedes.amboage@usc.es