Páxina web persoal de Iván Fernández Pérez (Ourense ,1975)

  

Titulacións:
- Licenciado en Matemáticas pola Universidade de Santiago de Compostela.
 
- Doutor pola Universidade de Santiago de Compostela. Título da tese: "Aproximación histórica al desarrollode la Astronomía en España". Data de lectura: 20 de abril de 2009.
 
- Acreditado para a figura de Axudante Doutor (resolución da Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certificación e Acreditación de 20 de xullo de 2012).

 

Publicacións:
 
Libros:

- FERNANDEZ, I. El Observatorio Astronómico de la Universidad de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico de la Universidade de Santiago de Compostela. 2006. 202 p.ISBN: 978-84-9750-649-6.

- FERNANDEZ, I. Evolución histórica de la Astronomía en España. Editor: José Ángel Docobo Durántez. Impreso en Santiago de Compostela por “Lápices 4”. 2009. 403 p. ISBN: 978-84-692-7002-8.

- FERNANDEZ, I., DOCOBO, J.A. As matemáticas e a astronomía en Galicia. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico de la Universidade de Santiago de Compostela. 2011. 140 p. ISBN: 978-84-9887-819-6

 

Artigos en revistas:

- FERNÁNDEZ, I. Apuntes para la Historia de la Astronomía en España. En: Boletín de la Sociedad Española de Astronomía. Nº 21. 2010, pp. 3-11.

- FERNÁNDEZ, I. Dúas obras inéditas de José Rodríguez González. En: Descubrindo Deza. Nº 11. 2011, pp. 379-386.

- FERNÁNDEZ, I. A estadía de José Rodríguez González en Alemaña. Tradución dunha obra súa. En: Boletín de la Real Academia Galega de Ciencias. Volume XXX. 2011, pp. 113-126.

- FERNÁNDEZ, I. A obra científica do matemático e astrónomo galego José Varela Ulloa. En: Lucensia. Vol. 22, nº 44. 2012, pp. 27-42.

- DOCOBO, J.A., FERNÁNDEZ, I. O estado da Astronomía en España a comezos do século XX e a eclipse de Sol do 17 de abril de 1912 en Galicia. En: Boletín de la Real Academia Galega de Ciencias. Volume XXXI. 2012.

- FERNÁNDEZ, I. Notas sobre os inicios da Astronomía en Galicia: de Domingo Fontán a Ramón María Aller. En: Descubrindo Deza. Nº 12. 2013, pp. 89-106.

- FERNÁNDEZ, I. Novos apuntamentos para a biografía de José Rodríguez González, o matemático do Bermés. En: Boletín de la Real Academia Galega de Ciencias. Volume XXXV. 2016, pp. 19-30.

- FERNÁNDEZ, I. O traballo do matemático Rodríguez sobre a formación do mapa de España, e a súa influencia sobre a carta xeométrica de Galicia de Domingo Fontán. En: Adra. Volume 11. 2016, pp. 105-116.

 

 Comunicacións en Congresos:
- Xornadas de Astronomía TODOCOSMOS. 10 e 11 de decembro de 2003. Título do relatorio: Telescopios.
 
- III Congreso de Economía de Galicia. 1 e 2 de decembro de 2005. Título do relatorio: Internet como canal en el Ribeiro: competenciaorientada al cliente.
 
-X Congreso da Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas. Badaxoz. 11-14 de setembro de 2008. Título do relatorio: Antecedentes de la licenciatura en Matemáticas en la Universidade de
Santiago de Compostela.
 
- Xornadas de Astronomía ASTRONOMIA NOVA. 29 e 30 de maio de 2009. Título do relatorio: La gran eclosión de la Astronomía en elestado español.
 
- Congreso público de Astronomía: O Camiño das Estrelas - As Estrelas do Camiño. 9, 10 e 11 de outubro de 2010. Título do relatorio: La identificación del Camino de Santiago con la Vía Láctea. ¿Mito o realidad?
 
- Congreso público de Astronomía: O Camiño das Estrelas - As Estrelas do Camiño. 9, 10 e 11 de outubro de 2010. Título do relatorio: El uso de las nuevas tecnologías en la investigación en Historia de la
Astronomía: El caso de José Rodríguez González.
 
- I Simpósio Nacional de Educaçao em Astronomia. Río de Janeiro. 28, 29 e 30 de xullo de 2011. Título do póster: Actividades de divulgación y de difusión cultural en el Observatorio Astronómico Ramón María Aller.
 
- VI Congreso da AGAPEMA. Santiago de Compostela. 7 e 8 de setembro de 2012. Título do relatorio: Consideracións matemáticas e sociais sobre a eclipse de Sol do 17 de abril de 1912.
 
 
 
Conferencias e seminarios impartidos:
- “Os estudos de Matemáticas na USC durante o século XIX”. Conferencia pronunciada dentro dos actos conmemorativos do 50 Aniversario da Licenciatura en Matemáticas da USC e a Semana da Ciencia 2008.
Lugar: Santiago de Compostela. Data: 13 de novembro de 2008.
 
- “Lo que conmemoramos en este Año Internacional de la Astronomía”. Conferencia pronunciada dentro das XII Jornadas de Trabajo en Mecánica Celeste. Lugar: Lalín (Pontevedra). Data: 1 de xullo de 2009.
 
- “Astronomía na Rede”. Seminario pronunciado dentro das Xornadas “A ciencia hoxe” organizadas pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. Lugar: Santiago de Compostela.
Data: 13 de setembro de 2009.