Héctor Alvarez Pol

Foto_Hector

Profesor Titular de Universidade na área de Física Nuclear, Atómica e Molecular.

Departamento de Física de Partículas

- Membro das colaboracións internacionais R3B (Reactions with Radiactive Relativistic Ion Beams), ALADIN-LAND e ACTAR-TPC

- Coordinador do Data Analysis and Simulation Working Group da colaboración internacional R3B (Reactions with Radiactive Relativistic Ion Beams) e subcoordinador do mesmo grupo a nivel de NuSTAR (Nuclear STructure, Astrophysics and Reactions).

- Membro do grupo de investigación GENP : GI-1493

 

Docencia (2014/2015):

 - Técnicas Experimentais IV (laboratorio de Física Nuclear) do Grao en Física.

 - Técnicas Experimentais na Física Nuclear do Master Universitario en Física Nuclear e de Partículas e as súas Aplicacións Tecnolóxicas e Médicas.

 - Física Computacional Avanzada do Master Universitario en Física Nuclear e de Partículas e as súas Aplicacións Tecnolóxicas e Médicas.

 - Técnicas de Análise e simulación en Física Nuclear e de Partículas do Master Universitario en Física Nuclear e de Partículas e as súas Aplicacións Tecnolóxicas e Médicas


Dirección:  

Ampliación Monte de la Condesa -  Despacho 11 - Tlf: 8818 13544

Departamento de Física de Partículas
Facultad de Física - Campus Vida
Univ. de Santiago de Compostela
E-15782 - Santiago de Compostela