Benvida á páxina da profesora

    M. Elena Vázquez-Cendón

 Foto: Gabriel Tizón (amigo)

Enderezo electrónico: elena.vazquez.cendon@usc.es

Departamento de Matemática Aplicada da USC

Facultade de Matemáticas. Campus Universitario Sur.

15782 Santiago de Compostela. A Coruña. España

 Tel: 0034 881 813 196,   

 Mov: 0034 600 940 163

URL:http://webspersoais.usc.es/persoais/elena.vazquez.cendon/