FICHA DE REXISTRO GRUPO DE INNOVACIÓN DOCENTE

NOME DO GRUPO: Grupo de Innovación Docente de Álxebra/Xeometría Diferencial

ACRÓNIMO: GrID-A/XD

COORDINADORA:

María Elena Vázquez Abal

Departamento: Matemáticas

Teléfono: 881813143

E-mail: elena.vazquez.abal@usc.es

WEB: webspersoais.usc.es/persoais/elena.vazquez.abal/

LIÑAS DE INNOVACIÓN DOCENTE:

Deseñar de modo interdisciplinar unha metodoloxía de avaiación e de ensino/aprendizaxe en seminarios para as materias de Álxebra /Xeometría Diferencial do grao en Matemáticas. Utilización de software en asignaturas de Xeometría Differencial e Álxebra, especialmente mediante o emprego de Geogebra, Maple, Mathematica, Maxima e Sage.

Dada a composición do noso GID, tamén estamos interesados no deseño e difusión da innovación educativa nas materias de matemáticas no ensino secundario. Este obxectivo válenos de pilar e contacto coa relalidade para o desenvolvemento innovador das matemáticas das distintas titulación de grao da USC. Por último, tratamos de aportar e difundir ao público en xeral este carácter innovador no tratamento da matemática.

INTEGRANTES:

Membros da USC

1. Barja Pérez, Javier. Departamento de Matemáticas, USC

2. Díaz Ramos, José Carlos. Departamento de Matemáticas, USC

3. Gago Couso, Felipe. Departamento de Matemáticas, USC

4. García Río, Eduardo. Departamento de Matemáticas, USC

5. Ladra González, Manuel Eulogio. Departamento de Matemáticas, USC

6. Mariño Villar, Rodrigo. Departamento de Matemáticas, USC

7. Páez Guillán, María Pilar. Departamento de Matemáticas, USC

8. Valle Regueiro, Javier. Departamento de Matemáticas, USC

9. Vázquez Abal, María Elena. Departamento de Matemáticas, USC

10. Vilas Taboada, María Cristina. Departamento de Matemáticas, USC

Membros colaboradores

1. Calaza Díaz, Laura.epartamento Matemáticas, IES Ánxel Fole, Lugo.

2. Calviño Louzao, Esteban. Departamento Matemáticas, da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, Santiago de Compostela.

3. Cortés Ayaso, Alexandre. Departamento Matemáticas, IES Praia Barraña, Boiro.

4. Domínguez Vázquez, Miguel. Instituto de Ciencias Matemáticas, ICMAT, Madrid.

5. Fernández López, Manuel. Departamento Matemáticas, IES María Sarmiento, Viveiro.

6. Gavino Fernández, Sandra. Departamento Matemáticas, IES Elisa y Luis Villamil, Vegadeo, Asturias.

7. Sanmartín López, Víctor. Departamento Matemáticas, IES Montecelo, Pontevedra.

8. Seoane Bascoy, Javier, asesor do CAFI da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, Santiago de Compostela.

9. Vázquez Lorenzo, Ramón. Departamento Matemáticas, IES de Ribadeo, Ribadeo.

 

 

  

Actualizado 24/10/2018