Algebras de Clifford, geometría espinorial y (super)álgebras 

 

José Miguel Figueroa-O'Farrill

University of Edinburgh

 

Datas: 23, 24, 26 e 27 de maio de 2016
 
Horario: de 12:00 a 13:00
 
Lugar: Aula 9 da Facultade de Matemáticas
 
 

Os vídeos do curso están disponibles na USCTV http://tv.usc.es/serial/index/hash/d64a340bcb633f536d56e51874281454

 

INSCRICIÓN 

A inscrición farase por correo elctrónico enviando, antes do 23 de maio, unha mensaxe á dirección electrónica elena.vazquez.abal@usc.es co asunto Curso Clifford, coa seguinte información:
 
APELIDOS:
 
NOME:
 
ESTUDOS REALIZADOS:
 
e-mail de contacto:
 
Nas sesións controlarase a asistencia co motivo de entregar ao remate do curso un certificado de asistencia.
 

PROGRAMA (O idioma utilizado no curso será o castelán)

La meta de este curso es presentar una construcción de (super)álgebras de Lie asociadas a una variedad espín o a un ''fondo supersimétrico de supergravedad".  Para llegar a esa meta haremos un breve resumen de álgebras de Clifford y variedades espín, estudiaremos las ecuaciones naturales que pueden satisfacer los campos espinoriales e investigaremos la geometría de variedades que admiten soluciones no triviales a esas ecuaciones.
 
 

ORGANIZACIÓN 

GI-2136-Grupo de investigación en Álxebra e Xeometría.

xeo


Proxectos: EM2014/009, GRC2013-045 e MTM2013-41335-P con FEDER funds (Spain).

Maxwell
 
 
 
 
 

Instituto de Matemáticas, IMAT.

 imat-logo