Eduardo García Río

Professor

Geometry and Topology
University of Santiago de Compostela


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Departamento de Xeometría e Topoloxía

Facultade de Matemáticas
Universidade de Santiago de Compostela
15782  Santiago de Compostela
Spain

Phone : 34 +  981 56 31 00, ext. 13211    

Fax : 34 + 981 59 70 54

E-mail : eduardo.garcia.rio(at)usc.es

Imagen0