Guía Docente

pdf guia [pdf - 94 kb][Actualizado: 3/11/10]

Material Docente de Tecnoloxía Oftálmica

Centrado

pdf Centrado de lentes oftálmicas  [pdf - 8176 kb][Actualizado: 4/10/10]

Armazóns

pdf Descrición das armazóns. Selección e adaptación da armazón [pdf - 9356 kb][Actualizado: 4/10/10]

Lentes oftálmicas

pdf Fabricación das lentes oftálmicas  [pdf - 1407 kb][Actualizado: 4/10/10]

pdf Tratamentos das lente oftálmicas [pdf - 903 kb][Actualizado: 4/10/10]

Protección ocular

pdf Protección ocular fronte a radiacións electromagnéticas [pdf - 413 kb][Actualizado: 4/10/10]

pdf Protección ocular fronte axentes mecánicos e químicos [pdf - 99 kb][Actualizado: 4/10/10]