Presentación

 

Jesús Liñares Beiras, Catedrático de Universidade da Area de Optica do Departamento de Física Aplicada da USC. Coordinador do Grupo de Investigación GI-1487 da USC sobre Materiais Cuánticos e Fotónica (QMatterPhotonics). Asemade, é Coordinador do Programa de Doutoramento Interuniversitario (USC, UVIGO e UDC) en Láser, Fotónica e Visión.
 

Naceu en Santiago de Compostela, Galicia, en 1961. É Licenciado en Física (1984), Licenciado con Grao en Física (1985) e Doutor en Física (premio extraordinario 1988)  pola  Universidade de Santiago de Compostela (USC). Na actualidae é  Profesor (Catedrático de Universidade) de Optica  do Departamento de Física Aplicada  da USC. É autor dunhas 150 publicacións internacionais (e  unhas  40 nacionais) nas áreas da óptica de medios inhomoxéneos e fibras ópticas, e óptica integrada e fotónica cuántica integrada.  Ten sido investigador principal de máis de doce proxectos de investigación, supervisor de catorce estudantes  de nivel de Máster e director de tese de nove estudantes de doutoramento, todos eles no campo da  Óptica e a Fotónica.