Other publications

Non-refereed papers

Otero-Espinar, M.V., Vázquez-Abal, M.E., Crujeiras, R.M., Fernández-Casado, R., Agra-García, P. and Cortés-Ayaso, A. (2011) Una nueva forma de vivir las Matemáticas: Matcampus 2010. La Gaceta de la RSME, Vol. 14, pp. 333-342 .

Crujeiras, R.M., Cortés-Ayaso, A., Fernández-Casado, R., Agra-García, P., Vázquez-Abal, M.E. and Otero-Espinar, M.V. (2011) Matcampus 2010. Gamma, Vol. 10, pp. 31-37 .

Crujeiras, R.M. and Pardo Fernández, Juan Carlos (2008) Winfried Stute investido honoris causa pola Universidade de Santiago de Compostela. Boletín de la SGAPEIO, Vol. 29, pp. 2-8 .

González-Manteiga, W. and Crujeiras, R.M. (2006) La estadística no paramétrica: pasado, presente y futuro. Boletín de la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa, Vol. 22, pp. 7-12 .


Books and reports

Crujeiras, R.; Faraldo Roca, P., Martínez-Calvo, A., Lombardía, M. J., Fernández de Castro, B.M., Carreira V., Matías, J.M. , Martínez Calvo, A. and Naya Fernández, S. (2015). Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia 2010-2011. Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG). ISBN: 978-84-608-2588-3 .

Crujeiras, R.; Faraldo Roca, P., Martínez-Calvo, A., Lombardía, M. J., Fernández de Castro, B.M., Carreira V., Matías, J.M. , Martínez Calvo, A. and Naya Fernández, S. (2014). Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia 2009-2010. Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG).

Crujeiras, R.; Faraldo Roca, P., Lombardía, M. J., Fernández de Castro, B.M., Carreira V., Matías, J.M. , Martínez Calvo, A. and Naya Fernández, S. (2013) Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia 2008-2009.  Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) .

Crujeiras, R.; Faraldo Roca, P., Lombardía, M. J., Fernández de Castro, B.M., Carreira V., Matías, J.M., Martínez Calvo, A. and Naya Fernández, S. (2011) Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia 2007-2008.  Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) .

Crujeiras, R.; Faraldo Roca, P., Lombardía, M. J., Fernández de Castro, B.M., Carreira V., Matías, J.M. and Naya Fernández, S. (2010) Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia 2006-2007.  Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) .

Crujeiras, R.; Faraldo Roca, P., Lombardía, M. J., Fernández de Castro, B.M., Carreira V., Matías, J.M. and Naya Fernández, S. (2009) Impacto das prácticas na inserción laboral dos titulados na Universidad de Santiago de Compostela.  Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela .

Crujeiras, R.; Faraldo Roca, P., Lombardía, M. J., Fernández de Castro, B.M., Carreira V., Matías, J.M. and Naya Fernández, S. (2009) Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia 2005-2006 . ACSUG .

Crujeiras, R.; Carreira V.; Faraldo Roca, Pedro; Fernández de Castro, Belén M.; Lombardía, M. J.; Matías, J.M. and Naya Fernández, Salvador (2008) Accedendo ao mercado laboral. Un estudo por titulacións.  ACSUG .

Crujeiras, R.; Carreira V.; Faraldo Roca, Pedro; Fernández de Castro, Belén M.; Lombardía, M. J.; Matías, J.M. and Naya Fernández, Salvador (2008) Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia 2003-2005.  ACSUG .

Crujeiras, R.; Faraldo Roca, P., Fernández de Castro, B.M., Iglesias Patiño, C.L., Matías, J.M. and Naya Fernández, S. (2006) Estudo da Inserción Laboral dos Titulados no Sistema Universitario de Galicia 2001-2003.  ACSUG .

Crujeiras, R.M.; Faraldo Roca, P., Fernández de Castro, B.M., Matías, J.M., Iglesias Patiño, C.L. and Naya Fernández, S. (2005) Incorporación do titulado universitario ao mercado de traballo. Visión dende a empresa.  Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela .

Faraldo Roca, P., Fernández de Castro, B.M., Iglesias Patiño, C.L., Crujeiras, R.M.; Matías, J.M. and Naya Fernández, S. (2004) Proxecto de Inserción Laboral dos Titulados polo Sistema Universitario de Galicia 1996-2001. ACSUG .