Statistics Societies

Xoves, 15 de decembro de 2011 Rosa M. Crujeiras

Statistics Societies

  • Sociedade Galega para a Promoción da Estatística e a Investigación de Operacións (SGAPEIO).
  • Sociedad de Estadística e Investigación Operativa (SEIO).

Ligazóns: