MODESTYA

Mércores, 30 de setembro de 2009 Rosa M. Crujeiras

MODESTyA (Modelización Estatística e Aplicacións - GI1914)

Liñas de Investigación : Inferencia estatística; Bioestatística; XeoestaTística; Técnicas de mostraxe e remostraxe; Series temporais; Inferencia non paramétrica; Datos categóricos; Datos censurados e/ou truncados; Predición; Análise Multivariante; Técnicas de Optimización; Teoría de Xogos.
Servizos e Recursos: Asesoramento estatístico e análise de datos; Predicción en series de tempo; Elaboración de mapas a partir de datos espaciales;
Aplicacións estatísticas na industria; Modelización en finanzas; Estatística medioambiental; Bioestatística; Estatística de Turismo.
 

Ligazóns: