Contact details

Rosa María Crujeiras Casais
Departamento de Estatística e Investigación Operativa
Facultade de Matemáticas - Campus Vida s/n
CP 15782 - Santiago de Compostela (Spain)

Telf.: (+34) 881813212
Corre-e: rosa.crujeiras@usc.es

CV

Short CV in English (updated: January 2014)