Outras actividades

Coordinación de materias e cursos

Coordinadora de primeiro curso do Grao en Enfermaría (dende decembro 2009). Resposable das relacións co Ensino Medio na Facultade de Matemáticas (dende setembro 2009).

Coordinadora das materias: Estatística (Grao en Enxeñaría Informática, dende o curso 2008-2009); Modelos de Regresión (Máster en Técnicas Estatísticas, curso 2011-2012); Procesos Estocásticos (Máster en Técnicas Estatísticas, dende o curso 2009-2010); Estatística non paramétrica (curso 2012-2013).

Actividades de divulgación

Poñente en A Ponte (visitas aos centros e xornadas de portas abertas, dende 2006). Colaboración na organización do MatCampus 2010, na Facultade de Matemáticas.

Se che interesa a Estatística Espacial, podes ver a miña presentación "The ABC of Spatial Statistics" en Prezi. Esta foi unha conferencia no X Congreso da SGAPEIO.

Tamén participo como profesora no programa Estalmat-Galicia, dedicado á fomentar o talento matemático dos máis novos.