Docencia 2016-2017

Materias de grao

Regresión e Análise Multivariante
Grao en Matemáticas (1SG, 4º curso)
(con Wenceslao González)

Estatística
Grao en Enxeñaría Informática (2SG)
(con Pedro Faraldo e Jose Ameijeiras)

Materias de máster e especialización

Modelos de Regresión
Máster en Técnicas Estatísticas (1SG)
(con César Sánchez)

Estatística Non Paramétrica
Máster en Técnicas Estatísticas (2SG)
(con Carmen Cadarson)

Modelización e Estatística Espacial
Máster en Bioloxía Marina (2SG)
(con Rubén Fernández e Javier Roca)