Docencia 2018-2019

Materias de máster e especialización

Estatística Non Paramétrica

Máster en Técnicas Estatísticas (2SG)
(con Carmen Cadarson)