Manuales de silvicultura

  • Rodríguez Soalleiro, R., Álvarez González J.G., Cela, M., Mansilla, P., Vega, P., González, M., Ruíz, P., Vega, G., 1997.

Manual de selvicultura del pino pinaster

  • Vega, G.,Rodríguez Soalleiro, R., Arenas, S., García, S., Mansilla, P., Vega, P., Ruíz, A.D., 1998.

Manual de selvicultura del pino de Oregón

  • Castillón, P., Alvarez, P.,Rodríguez Soalleiro, R., Rigueiro, A., 1998.

Estudio de evaluación técnica de repoblaciones forestales

  • Rigueiro, A., Silva, F.J.,Rodríguez Soalleiro, R., Castillón, P., Alvarez, P.,Mosquera, R., Romero, R., González, M.P., 1998.

Manual de sistemas silvopastorales

  • Álvarez, P., Barrio, M., Castedo, F., Díaz, R., Fernández, JL., Mansilla, P., Pérez, R., Pintos, C., Riesco, G., Rodríguez Soalleiro, R., 2000.

Manual de selvicultura del castaño en Galicia

  • Álvarez Álvarez, P, Barrio, M, Díaz Varela, R, Higueras, J, Riesco, G, Rigueiro, A, Rodríguez Soalleiro, R, Villarino, J., 2000.

Manual de selvicultura de frondosas caducifolias

Jornadas de difusión de resultados de investigación

pdf Documentación II Jornadas 06 [pdf - 6872 kb][Actualizado: 30/5/12]

pdf Documentación III Jornadas 08 [pdf - 1729 kb][Actualizado: 29/5/12]

IV Jornada difusión. 29/10/2012. Programas y documentación

xls 02_CE_con nitens [xls - 186 kb][Actualizado: 22/10/12]

xls 08_TCCP_incluye_Eucalyptus_nitens [xls - 2794 kb][Actualizado: 22/10/12]

xls 09_TOC con nitens [xls - 400 kb][Actualizado: 22/10/12]

xls 10_BIO [xls - 2130 kb][Actualizado: 22/10/12]