Roque Rodríguez SoalleiroRoque solo

Catedrático de Universidade

Silvicultura e repoboacións forestais

Departamento de Produción vexetal

Escola Politécnica Superior

 

Formación académica e postos docentes

 • Enxeñeiro de montes (1989) e Doutor Enxeñeiro de montes (1995) pola UPM
 • Investigador no CIF Lourizán (1990-1995)
 • Profesor TEU e TU na EPS de Lugo (USC), de 1991 a 2011

Docencia

 • Enxeñaría de montes, EPS de Lugo.
 • Máster de investigación agraria e forestal, EPS de Lugo
 • Máster de enerxías alternativas e sustentabilidade enerxética
 • Máster Juana de Vega

Avaliacións positivas de docencia e investigación

 • Docencia: 4 tramos (quinquenios)
 • Investigación: 2 tramos (sexenios)

Dirección de teses doutorais

 • Director de 10 teses doutorais, 3 delas recibiron premio extraordinario. Todas mereceron a máxima cualificación
 • Dirixe actualmente dúas teses doutorais

Dirección de proxectos fin de carreira e traballos fin de máster

 • Director ou codirector de 80 proxectos fin de carreira e traballos fin de máster (modalidades de estudos de investigación, estudos técnicos e proxectos de enxeñaría), na súa maioría na EPS de Lugo