Materias impartidas

(total ou parcialmente, curso 2012/2013). Contidos na USC virtual

Enxeñaría de montes

Ampliación de repoboacións forestais

Ampliación de silvicultura e pascicultura (parte de silvicultura)

Sanidade forestal

Acceso a programas e guías docentes

Máster de investigación agraria e forestal

Metodoloxías de avaliación de tratamentos silvícolas e calidade de madeira mediante modelos

Xestión nutricional de masas forestais

Acceso a programas e guías docentes

Máster de enerxías alternativas e sustentabilidade enerxética

Biocombustibles sólidos

Máster de arquitectura da paisaxe "Juana de Vega"

Vexetación II