Materias

 

2018/2019

 

Grao en Farmacia

Medio Ambiente e Saúde

 

Grao en Xeografía

Fundamentos de Xeoloxía

 

Máster Universitario en Biodiversidade Terrestre

Calidade de Solos

 

Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato

Ciencias Experimentais para Profesorado de Educación Secundaria

 

2017/2018

 

Máster Universitario en Enxeñaría Ambiental

Laboratorio de Solos e Residuos