Proyectos

Programa de consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas. (Modalidade de grupos de referencia competitiva).
PGIDT-EDU. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de Galicia.
Periodo: desde 2010 hasta 2012

Programa de consolidación e estructuración de unidades de investigación (redes de investigación)
Conselleria de Educación- Programa xeral de consolidación e estructuración do sistema galego de I+D+i. Xunta de Galicia.
Periodo: desde 01/01/2009 hasta 30/12/2010

Programa de consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas. (Modalidade de grupos de referencia competitiva).
PGIDT-EDU. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de Galicia.
Desde: desde 14/12/2006 hasta: 31/10/2009

Estimación Estadística de curvas notables. Aplicación a la medicina
.
Consellería de Educación y Ordenación Universitaria. Xunta de Galicia.
Periodo: desde 1/1/1992 hasta 31/12/1995

Estimación no paramétrica de curvas: Análisis de problemas notables.
Dirección General de Investigación Científica y Técnica (DGICYT).
Desde: desde 1/1/189 hasta 31/12/1990

Convenios (investigador principal)

Estudo da inserción laboral dos Titulados no Sistema Universitario de Galicia 2013-2014.
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG).
Periodo: desde enero 2017 hasta diciembre 2017

Estudo da inserción laboral dos Titulados no Sistema Universitario de Galicia 2012-2013.
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG).
Periodo: desde enero 2016 hasta diciembre 2016

Estudo da inserción laboral dos Titulados no Sistema Universitario de Galicia 2011-2012.
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG).
Periodo: desde enero 2015 hasta diciembre 2015

Estudo da inserción laboral dos Titulados no Sistema Universitario de Galicia 2010-2011.
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG).
Periodo: desde enero 2014 hasta diciembre 2014

Estudo da inserción laboral dos Titulados no Sistema Universitario de Galicia 2009-2010.
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG).
Periodo: desde enero 2013 hasta diciembre 2013

Estudo da inserción laboral dos Titulados no Sistema Universitario de Galicia 2008-2009.
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG).
Periodo: desde enero 2012 hasta diciembre 2012

Estudo da inserción laboral dos Titulados no Sistema Universitario de Galicia 2007-2008.
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG).
Periodo: desde noviembre 2010 hasta Junio 2011

Estudo da inserción laboral dos Titulados no Sistema Universitario de Galicia 2006-2007. Adaptación da metodoloxía ao Plan Galego de estatística 2007-2011.
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG).
Periodo: desde marzo 2009 hasta noviembre 2010

Análisis da inserción laboral dos Titulados no Sistema Universitario de Galicia 2005-2006.
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG).
Periodo: desde julio 2008 hasta noviembre 2009

Impacto das prácticas na inserción laboral dos titulados na USC.
Consello Social, Universidade de Santiago de Compostela
Periodo: desde marzo 2008 hasta noviembre 2008

Metodoloxía estatística nas distintas fases do Panil
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG).
Periodo: desde junio 2007 hasta diciembre 2007

Análisis da inserción laboral dos Titulados no Sistema Universitario de Galicia 2003-2005.
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG).
Periodo: Desde: Noviembre 2006 Hasta: Octubre 2007

Perfil Laboral dos egresados do Sistema Universitario de Galicia por titulacións.
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG).
Periodo: desde marzo 2006 hasta diciembre 2006

Seguimento da Situación Laboral dos Titulados polo Sistema Universitario de Galicia 2001-2003.
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG).
Periodo: desde noviembre 2006 Hasta octubre 2007

Incorporación do titulado ao mercado de traballo. Visión dende a empresa.
Consello Social, Universidade de Santiago de Compostela
Periodo: desde enero 2005 hasta noviembre 2005

Estudo da Inserción Laboral dos Titulados polo Sistema Universitario de Galicia 2001-2003.
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG).
Periodo: desde marzo 200 hasta diciembre 2005

Inserción Laboral dos Titulados polo Sistema Universitario de Galicia 1996-2001.
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG).
Duración: Desde: Septiembre 2002 Hasta: diciembre 2003

 

Convenios (participación, desde 2005)


Deseño metodóloxico e análisis de resultados da enquisa de destino 2010.
Turgalicia, S.A.
Periodo: desde junio 2010 hasta noviembre 2010

Deseño metodóloxico e análise de resultados de enquisas que permitan cuantifica-lo volume do turismo e excursionismo en Galicia en 2009.
Turgalicia, S.A.
Periodo: desde junio 2009 hasta abril 2010

Deseño metodóloxico e análise de resultados de enquisas que permitan cuantifica-lo volume do turismo e excursionismo en Galicia en 2008.
Turgalicia, S. A
Periodo: desde mayo 2008 hasta abril 2009

Identificación de grupos de oficinas por características sociodemográficas e financeiras.
Caixa Galicia
Periodo: desde marzo 2008 hasta junio 2009

Estudios estatísticos sobre turismo e excursionismo en Galicia (enquisas de “destino”2007 “excursionismo” 2007 e “orixen” 2007
Turgalicia S.A.
Periodo: desde junio 2007 hasta abril 2008

Estudios estatísticos sobre turismo e excursionismo en Galicia (enquisas de “destino”2006 “excursionismo” 2006 e “orixen” 2006
Turgalicia S.A.
Periodo: desde julio 2006 hasta marzo 2007
 

Estudio estadístico sobre el turismo estival en Galicia (Encuesta “Destino 2005).
Turgalicia S.A.
Periodo: desde julio 2005 hasta septiembre 2005.

Estudio estadístico sobre el turismo estival en Galicia (Encuesta “Destino 2005)
Turgalicia S.A.
Duración: desde julio 2005 hasta septiembre 2005.


Convenios anteriores a 2005

pdf Convenios hasta el año 2005 [pdf - 185 kb]