Patricia Sanmartín

Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola

Facultade de Farmacia. Pavillón A - Soto. Campus Vida
Universidade de Santiago de Compostela
15782 Santiago de Compostela (A Coruña)

Tel : +34 881814984
email: patricia.sanmartin@usc.es
https://orcid.org/0000-0002-5733-8833
Scopus Author ID: 26534910200