Investigación

Desenvolvo detectores para experimentos en física de altas enerxías, como exemplo