Docencia

Grao en Física

Métodos Matemáticos III. 2012-2013

Técnicas Experimentais III. 2012-2013

Métodos Matemáticos I. 2007-2011

Técnicas Experimentais Avanzadas. 2009-2011

Master en Física Nuclear e de Partículas e a suas aplicacións Tecnolóxicas e Médicas

Instrumentacion Electrónica. 2009-2013