Maria L. Loureiro  

 

 

Departamento de Fundamentos da Análise Económica - Department of Foundations of Economic Analysis

Facultade de C. Económicas - Faculty of Economic Sciences 

Universidade de Santiago de Compostela - University of  Santiago de Compostela 

 

pdf CV Europass

pdf CV-Ministerio

 

 

 

 

Presentation (EN)

 

Maria Loureiro is full professor at the Department of Economics at University of Santiago de Compostela. She got her Phd from the Washington State University (USA). She returned to the University of Santiago de Composela via the Ramón y Cajal Program. Previously, she has been a professor at Colorado State University (USA) and at the Carlos III University of Madrid. Her fields of specialization are agricultural economics, environmental economics and health economics.

She is PI of the ECO-IURIS research group of the University of Santiago de Compostela, included in the catalogue of competitive reference research groups of the Xunta de Galicia. So far she has been the Phd advisor for 5 doctoral dissertations with Outstanding Cum Laude, more than 10 final degree projects and she has participated in numerous research projects, both national and international; so far she is involved in three international proyects MyCOAST, CleanAtlantic y EPyRIS.

Regarding the transfer of knowledge, her work of valuation of environmental impacts has been used in the process of claiming damages caused by the Prestige oil spill, being presented as an economic expert testimony by the Environmental Prosecutor of Galicia in 2013.

As regards academic services, she has been Secretary of the International Doctorate School (EDI) of the University of Santiago de Compostela, from 2014 to 2016, Advisor to the Vicerrector of Research and Internationalization, Director of the Ph.D Program of Economics in Santiago de Compostela since 2012 and of the Interuniversitary Ph.D. Program of Economic Analysis and Business Strategy since 2014. Also, she is an ordinary member of EAERE between January 2018 – December 2021 and EAERE Vice-President in year 2019

 

Presentación (GAL)

 

Maria Loureiro é profesora titular do Departamento de Economía da Universidade de Santiago de Compostela. Obtivo o seu doutorado na Washington State University (EUA). Volveu á Universidade de Santiago de Composela a través do Programa Ramón y Cajal. Anteriormente, deu clases na Universidade Estatal de Colorado (Estados Unidos) e na Universidade Carlos III de Madrid. Os seus campos de especialización son a economía agrícola, a economía ambiental e a saúde.

É IP do grupo de investigación ECO-IURIS da Universidade de Santiago de Compostela, incluído no catálogo de grupos de investigación competitivos de referencia da Xunta de Galicia. Ata o de agora foi asesora de doutoramento en 5 teses doutorais con Sobresaliente Cum Laude, máis de 10 proxectos fin de grao e participou en numerosos proxectos de investigación, tanto nacionais como internacionais. Ata agora está involucrada en tres proxectos internacionais MyCOAST, CleanAtlantic e EPyRIS.

En canto á transferencia de coñecemento, o seu traballo para avaliar os impactos ambientais utilizouse no proceso de reclamación de danos causados pola vertedura de petróleo Prestige, sendo presentado como testemuño de experto económico pola Fiscalía de Medio Ambiente de Galicia en 2013.

En canto aos servizos académicos, foi secretaria da Escola Internacional de Doutoramento (EDI) da Universidade de Santiago de Compostela, do 2014 ao 2016, Dsesora do vicerreitor de Investigación e Internacionalización, Directora do Programa de Doutorado en Economía en Santiago de Compostela desde 2012 e do Programa de Doutorado interuniversitario de análise económica e estratexia comercial dende 2014. Ademais, é membro ordinario de EAERE entre xaneiro de 2018 e decembro de 2021 e vicepresidente de EAERE no ano 2019.

 

Presentación (ES)

 

Maria Loureiro es profesora titular en el Departamento de Economía de la Universidad de Santiago de Compostela. Obtuvo su doctorado en la Universidad Estatal de Washington (EE. UU.). Regresó a la Universidad de Santiago de Composela a través del Programa Ramón y Cajal. Anteriormente, ha sido profesora en la Universidad Estatal de Colorado (EE. UU.) Y en la Universidad Carlos III de Madrid. Sus campos de especialización son la economía agrícola, la economía ambiental y la economía de la salud.

Es PI del grupo de investigación ECO-IURIS de la Universidad de Santiago de Compostela, incluida en el catálogo de grupos de investigación competitivos de referencia de la Xunta de Galicia. Hasta el momento, ha sido asesora de doctorado en 5 tesis doctorales con Sobresaliente Cum Laude, más de 10 proyectos de grado final y ha participado en numerosos proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales. Hasta ahora está involucrada en tres proyectos internacionales MyCOAST, CleanAtlantic y EPyRIS.

En cuanto a la transferencia de conocimiento, su trabajo de valoración de los impactos ambientales se ha utilizado en el proceso de reclamo de daños causados por el derrame de petróleo del Prestige, siendo presentado como testimonio experto económico por el Fiscal Ambiental de Galicia en 2013.

En cuanto a servicios académicos, ha sido Secretaria de la Escuela Internacional de Doctorado (EDI) de la Universidad de Santiago de Compostela, de 2014 a 2016, Asesora del Vicerrector de Investigación e Internacionalización, Directora del Programa de Doctorado de Economía en Santiago de Compostela desde 2012 y del Programa de Doctorado de análisis económico y estrategia comercial desde 2014. Además, es miembro ordinario de EAERE entre enero de 2018 y diciembre de 2021 y vicepresidenta de EAERE en el año 2019

 

 

Cobertura en medios - Media Coverage

 

La sexta gran extinción de especies amenaza también la economía global

www.elpais.com - 8.5.2019 

 

As perdas pola vaga de incendios de 2017, máis do que se pensaba: 156 millóns de euros só en Pontevedra

http://www.galiciaconfidencial.com - 11.10.2018

 

Los incendios cuestan entre 360 y 488 millones al año en Galicia, en extinción, pérdidas y servicios ambientales

www.20minutos.es - 21.10.2017

 

Un trabajo sobre las causas de los incendios gana el premio Paz Andrade

 www.lavozdegalicia.es - 14.11.2014

 

En la Reserva del Eo quieren más salmones pero dicen no a los lobos

www.lavozdegalicia.es - 08.05.2009

 

Mucho turismo, pero poco negocio

www.lavozdegalicia.es - 22.03.2009

 

Los incendios del 2006 costaron a Galicia entre 248 y 336 millones

www.lavozdegalicia.es - 13.03.2009

 

«Si tenemos una buena estimación, podemos guiar futuras políticas»

www.lavozdegalicia.es - 13.03.2009

 

Un estudio dice que la economía gallega perdió entre 248 y 336 millones por los incendios de 2006

www.elcorreogallego.es - 12.03.2009 

 

A natureza, obxecto de estudo para a economía ambiental

http://www.galiciahoxe.com - 07.10.2008 

 

 


 

Contacto

 

Departamento de Fundamentos da Análise Económica

Facultade de C. Económicas

Universidade de Santiago de Compostela

15782 Santiago de Compostela, España

Teléfono: (+34) 881 811 674

e-mail: maria.loureiro@usc.es 

 

Contact

Department of Foundations of Economic Analysis

Faculty of Economic Sciences

University of Santiago de Compostela: Avda. das Ciencias, s/n,

15782 Santiago de Compostela, Spain

+34 881811674

e-mail: maria.loureiro@usc.es