MARIA L. LOUREIRO

Professor of economics / Catedrática de  economía 

 

HOME

PRESENTATION

RECENT PUBLICATIONS

CURRICULUM

CURRENT PROJECTS


Maria Loureiro is Professor of Economics at USC since 2017. Her fields of research are energy economics, environmental economics, and agricultural economics. 

She came to University Santiago de Compostela (USC) with the highly competitive program Ramón y Cajal in 2004, designed to insert international scholars into the Spanish University System.

In the USC she is PI of the research group ECO-IURIS. Her group is contained in the catalogue of competitive research groups of Galicia (Spain).

Learn more...

 

María Loureiro é catedrática de Economía na USC dende o 2017. Os seus campos de investigación son a economía da energía, a economía ambiental e a economía agraria.

Chegou á Universidade Santiago de Compostela (USC) co programa altamente competitivo Ramón y Cajal en 2004, deseñado para inserir académicos internacionais no sistema universitario español.

Na USC é IP do grupo de investigación ECO-IURIS. O seu grupo está incluído no catálogo de grupos de investigación competitivos de Galicia.

Máis información...

Academic profiles 

Contact

Departamento De Fundamentos de Análisis Económico

Faculty of Economic Sciences

Universidade de Santiago de Compostela: Avda. das Ciencias, s/n,

15782 Santiago de Compostela, Spain

+34 881 81 16 74

e-mail: maria.loureiro@usc.es