Publicacións

 

Libros

1. ______.

2. ______.

    

Coordinación de dosieres

1. _____.

 

Capítulos de libros, artigos e outras publicacións

1. _____________________.

2. _____________________.

3. _____________________.

4. _____________________.

5. _____________________.

 

  • Novas