Participación en proxectos de investigación abertos

 • -----
 • -----
 • ----
 • ---- 

Liñas preferentes de investigación na actualidade

Participación en proxectos de investigación pechados

 • .
 • .
 • .
 • .

Outras tarefas investigadoras 

 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Participación en Consellos Académicos ou Editoriais de publicacións científicas 

 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

 

 • Novas