Contacto

Luis Velasco Martínez
Investigador Contratado
Subprograma Nacional de Formación de Doutores
Departamento de Historia Contemporánea e de América
Universidade de Santiago de Compostela
Facultade de Xeografía e Historia, Praza da Universidade, Nº1,
CP: 15703, Santiago de Compostela (España)
http://hispona.org/miembros/luis-velasco-martinez/
Tf. + 34.647.34.43.42
Tf. +34.881.811.000 Ext. 44342
 

Secretario Adxunto
CESEG (Centro de Estudos en Seguridade USC-CESEDEN)
Universidade de Santiago de Compostela
Facultade de Dereito, Avd. Dr. Ángel Echeverri, S/N, 4º Andar
CP: 15782, Santiago de Compostela (España)
Tf. +34.881.811.000 Ext. 14776
 

Director
Colexio Maior "Rodríguez Cadarso"
Universidade de Santiago de Compostela
Praza de Rodríguez Cadarso, S/N
CP: 15782, Santiago de Compostela (España)
Tf. +34.881.811.000 Ext. 14354