Curriculum Vitae

Titulacións académicas

- Licenciado en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela (Especialidades en Historia Moderna, Contemporánea e de América)

- Máster Interuniversitario en Historia Contemporánea pola Universidade de Santiago de Compostela

- Doutorando en Historia Contemporánea na Universidade de Santiago de Compostela

- Diplomado en Seguridade e Defensa polo CESEDEN

- Posgrao en Teoría, Historia e Método das Humanidades e as Ciencias Sociais pola Universidade de Santiago de Compostela

 


ORCID

http://orcid.org/0000-0002-4282-4572