Descarga de documentación relativa ás Prácticas obrigatorias. Neste sitio pódense obter Instruccións para a configuración e envío do Proxecto de Prácticas, Libretas de campo, Manuais técnicos dos equipos topográficos, Manual do Proxecto de prácticas, Modelo de Memoria e outras instruccións.