Programa de Teoría con enlace para descarga de Temas

Contidos

BLOQUE I

FUNDAMENTOS TEÓRICOS BÁSICOS                  2 horas

Temas

1.1 Fundamentos da Topografía. Referencias e Medidas. Unidades e Sistemas.

      Complementos de formación

1.2  Teorías de erros e a súa aplicación.

 

BLOQUE II

INSTRUMENTACIÓN TOPOGRÁFICA                    4horas

Temas

·         Instrumentación topográfica I.

Para Topografía clásica:

2.1 Estación Total.

2.2 Niveis Topográficos

2.3 Tecnoloxía Láser.

 

BLOQUE III

MÉTODOS TOPOGRÁFICOS                               5 horas

Temas

3.1 Métodoloxía topográfica.

Planimetría

Altimetría

3.2   Axustes para o traballo de campo.

3.3   Sistemas de representación topográfica.

 

BLOQUE IV

SISTEMAS DE POSICIONAMENTO                       3 horas

Temas

·         Topografía por satélite.

 4.1 Sistemas GNSS.

 4.2 GPS.

 4.3 GLONASS

 4.4 Sistemas de aumentación.

 4.5 Redes GNSS.

 

BLOQUE V

CARTOGRAFÍA                                                3 horas

Temas

·        Xeodesia

5.1 Conceptos xerais.

5.2 Sistemas de Referencia Xeodésicos: ED50, ETRS89.

5.3 Redes Xeodésicas españolas

·         Cartografía

5.4 Cartografía e Sistemas de Proxección.

5.5 Proxección UTM ED50.

5.6 Proxección UTM ETRS89.

                               CUTM

 

Contidos

BLOQUE VI

SISTEMAS DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICA          4 horas

Temas

Sistemas de Información Xeográfica - SIX. Definición e conceptos fundamentais para entender un SIX.

6.1 Funcións básicas dun SIX.

6.2 Propiedades dos mapas dun SIX.

i. Sistemas de Coordenadas e Proxeccións.

ii. Diversos formatos de mapas dixitais.

6.3 Principais SIX para xestión forestal:

i. Aproveitamentos de recursos forestais

ii. Xestión de concas

iii. Avaliación de incendios

iv. Modelos de erosión

v. Xestión integral do Medio Natural

6.4 As persoas como sensores. O Técnico Forestal como axente actualizador dun SIX.

 

BLOQUE VII

TELEDETECCIÓN                                             3 horas

Temas

7.1. Introducción á Teledetección.

Tipos de sensores.

Introducción ao tratamento dixital de imaxes.

7.2. Interpretación visual.

Elementos de interpretación visual, textura, sombra, asociación, combinacións entre bandas.

Filtros.

Axuste do contraste por medio do histograma.

7.3. Transformacións á imaxe

Diagramas de dispersión.

Análise de Compoñentes Principais.

Índices de vexetación.

Transformacións:fusión de imaxes.

7.4. Correccións radiométricas e xeométricas.

Calibración.

Corrección de erros radiométricos.

Xeorreferenciación dunha imaxe.

Ortoimaxe.

7.5. Clasificación

Clasificación non supervisada e supervisada.