O documento Itinerario está pensado para ir ligando diferentes documentos que informen ao alumnado da evolución nesta materia.

Por exemplo, notas parciais, resultados de traballos e outros datos de interese para o seu itinerario pola asignatura de Topografía de Obra.