Saltar ao contido principal
Páxinas persoais  »  Jose Antonio Pardiñas Garcia

Presentación

A Escola Politécnica Superior de Lugo (EPS) é un Centro Universitario do Campus de Lugo pertenecente á  Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Neste Centro impártese docencia  correspondentes a Plans de Estudos das Titulacións de Enxeñaría Técnica Agrícola, Forestal, Topografía e Obras Públicas e Enxeñaría Agrónoma e de Montes.

Dende o curso 2010-2011 os Plans das Titulacións antes citadas están en extinción e van sendo substituídos polas novas titulación do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES)  tamén chamado Plan Boloña.

As novas Titulacións de Grao acomodadas ao Espazo Europeo de Educación Superior (EEES) son:

  1. Enxeñaría Civil 
  2. Enxeñaría en Xeomática e Topografía
  3. Enxeñaría das Industrias Agroalimentarias
  4. Enxeñaría Agrícola e do Medio Rural
  5. Enxeñaría Forestal e do Medio Natural

O Profesor responsable desta páxina web é docente Titular de Escola Universitaria dende o ano 1991, pertenece o Área de Enxeñaría Cartográfica, Xeodésica e Fotogrametría, encadrada no Departamento de Enxeñaría Agroforestal.

Nome: José Antonio Pardiñas García

Correo_e: joseantonio.pardinas@usc.es

Está encargado de cubrir docencia Teórico-Práctica nas materias de:

 Para axudar as alumnas e alumnos na súa busca de contidos, para ordenar os seus apuntes de cada materia e para proporcionar axuda nos problemas e nas Prácticas de Campo e Laboratorio, naceu esta páxina, coa que se pretende chegar a todos e proporcionar material didáctico acomodado ao Programa de cada curso e tamén instruccións, guías e recursos para a actividade práctica, sempre tan enriquecedora no proceso de aprendizaxe.