Intereses científicos

En termos xerais, interésame comprender os procesos evolutivos facendo uso dos extraordinarios avances en bioloxía molecular dos que fomos testemuñas durante as últimas décadas. É por isto que desenrolo modelos teóricos e ferramentas bioinformáticas que nos permitan realizar análises xenéticas non convencionais, usando os devanditos avances experimentais.

Para levar a termo estes obxectivos xerais coas mellores garantías, considero que é esencial completarmos un marco teórico xeral e unificado de efectos xenéticos. De feito, a xenética cuantitativa foi fundada pola teoría de Fisher sobre efectos xenéticos, hai arredor dun século. Baseándome nesta teoría, veño de desenvolver o modelo NOIA de efectos xenéticos, integrando os enfoques funcional e estatístico, que foran previamente considerados como conceptos contrapostos.

En definitiva, estou a avanzar simultaneamente en tres dierccións: 

-          Desenvolvementos teóricos do modelo NOIA de efectos xenéticos.

-          Implementación de NOIA en ferramentas de cartografía xénica.

-          (Re)análise de datos reais e simulacións, usando NOIA.