Docencia

 

Nos últimos anos, tiven a oportunidade e o pracer de impartir docencia dalgunhas materias do Grao en Matemáticas. Debido a iso, fun elaborando algún material docente: follas de exercicios, presentacións en beamer, guías docentes, algúns apuntamentos, etc.

Podes consultar aquí pequenos fragmentos dalgún deses documentos, así como outros que tamén me pareceron útiles e axietados.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G1011422 Variable complexa

A revisión e actualización do famoso libro de Robert B. Ash, que está dispoñible en formato pdf na da páxina web persoal do Prof. Ash  www.faculty.math.illinois.edu/~r-ash/, podería ser unha boa referencia

Robert B. Ash e W.P. Novinger, Complex Variables, 2ª ed. Dover, 2007

 

G1011442 Análise funcional en espazos de Hilbert

Agás moitas erratas, algún posible erro e a peculiar presentación -máis ben mala-, os seguintes apuntes sobre Análise funcional en espazos de Hilbert non teñen nada de orixinais.

Introdución  pdf introducion_pdf

Apuntamentos pdf apuntes_pdf

Teoría de operadores pdf operadores_pdf

 

Se desexas recibir máis información ou discutir sobre calquera destes temas, por favor, ponte en contacto comigo. Estarei encantado!