ARTIGOS DE OPINIÓN

 

     Notas a rodapé ('Luces de Galicia' / El País)

A emerxencia do idioma galego (El País, 22 / 12 / 2006)

Idioma galego, feito e dereito (El País, 26 / 01 / 2007)

Falando de falantes (El País, 02 / 03 / 2007)

Un idioma é un mercado (El País, 23 / 03 / 2007)

Dereitos dos cidadáns, obrigas dos funcionarios (El País, 04 / 05 / 2007)

Os donos das palabras (El País, 17 / 05 / 2007)

Existe o dereito a ignorar o idioma galego? (El País, 15 / 06 / 2007)

Por unha cultura lingüística pluralista (El País, 13 / 07 / 2007)

Idioma galego: da identidade á modernización (El País, 25 / 07 / 2007)

De como os arxentinos comezaron a aprender o brasileiro (El País, 28 / 09 / 2007)

Tal como somos. Vexámonos como galegos (El País, 02 / 11 / 2007)

Olladas no futuro. Piñeiro e o galego (El País, 07 / 12 / 2007)

Vieiros andados, camiños estraviados (El País, 01 / 02 / 2008)

As linguas en campaña (El País, 14 / 03 / 2008)

Vinte pesos para o galego na escola (El País, 04 / 04 / 2008)

O novo acordo ortográfico luso-brasileiro (El País, 02 / 05 / 2008)

O 'Catecismo' nunha escola mariñeira (El País, 16 / 05 / 2008)

De galego polo Brasil (El País, 06 / 06 / 2008)

Aprender para convivir (El País, 11 / 07 / 2008)

Máis política, menos lingüística (El País, 20 / 02 / 2009)

Amodiño e boa letra (El País, 27 / 03 / 2009)

Danos e perdas (El País, 05 / 06 / 2009)

Tomar a palabra (El País, 03 / 07 / 2009)

A viravolta: Hai futuro (El País, 13 / 11 / 2009)

A gran decisión (El País, 11 / 12 / 2009)

Trick or treat? It´s up to you (El País, 15 / 01 / 2010)

Equilibrio e igualdade (El País, 12 / 02 / 2010)

Falares que carga o demo (El País, 05 / 03 / 2010)

Máis futuro para o galego (El País, 07 / 05 / 2010)

 

      Debate ortográfico (1990-2003)

Veña galego, e que morra o conto (A Nosa Terra 827, 1998)

Galego ou portugués, ou galegos e galegos (La Voz de Galicia, 08 / 10 / 1999)

O debate ortográfico. A xeito de balance (A Nosa Terra 909, 1999)

Sobre a saliencia da polémica ortográfica (Portal Omnibus, decembro 2000)

A Academia volve a debater hoxe os posibles cambios na normativa do galego (La Voz de Galicia, 17 / 11 / 2001)

Somos galegos e temos que entendernos (Portal Cultura Galega.org , decembro 2001)

O pobo dispón (La Voz de Galicia, 13 / 07 / 2003)

Un acordo a prol da lingua (Galicia Hoxe, 25 / 07 / 2003)

 

      Outros

Política lingüística en Galiza: entre a indixencia e o despilfarro (Tempos Novos 9, febreiro 1998) 

O idioma no lusco-fusco: Situación social e perspectivas (El Progreso, 15 / 05 / 2008)  

¿(Sal)irse de la lengua? (Público, 08 / 07 / 2008)

 

 

ENTREVISTAS 

Encontro con Giuseppe Tavani en Compostela (GRIAL 96, 1987) 

Conversa con Elsa Gonçalves e Anna Ferrari en Compostela (GRIAL 108, 1990)

No vintecinco aniversario do Instituto da Lingua Galega. Entrevista con Antón Santamarina (GRIAL 129, 1996)

Norma lingüística, desigualdade social e identidade nacional. Conversa con Marcos Bagno, escritor e sociolingüista brasileiro (GRIAL 171, 2006)

A relevancia social da Lingua. Conversa con Carlos Alberto Faraco (GRIAL 185, 2010)

Entrevista con Henrique Monteagudo en Tempos Novos (Maio 2012)

Entrevista con Henrique Monteagudo en La Voz de Galicia (13/05/2012) 

 

OUTROS

O descubrimento do Foro do bo burgo do Castro Caldelas na prensa galega (Xuño 2005)