TEXTOS E LECTURAS DE ESTUDO

 

1. Introdución á Sociolingüística Galega

1.1. Materiais para os temas 

Notas para o tema 1

Notas para o tema 2

"Sociolingüística galega", Gran Enciclopedia Galega (Henrique Monteagudo) Tema 2

Variación Lingüística (Henrique Monteagudo) Tema 3

 

1.2. Lecturas

"A batalla das linguas no mundo actual", GRIAL 160, 2003 (Teresa Moure) Tema 1

Sociedades plurilingües: da identidade á diversidade ("A perda da diversidade lingüística no mundo", Carme Junyent) Tema 1

Piñeiro, A linguaxe e as linguas Tema 2

Alonso Montero, Informe Dramático Tema 2

Lapa, A recuperação literária do galego Tema 3

Piñeiro, Carta a Rodrigues Lapa Tema 3

"Política lingüística do Estado", GRIAL 179, 2008 (López García) Tema 5

Monteagudo, Informe IGEA Tema 5

Subiela, Situación do galego, Tempos Novos Tema 5

"Lingua, sociedade e política. Presente e porvir do galego", GRIAL 186, 2010 (Henrique Monteagudo) Tema 5

Monteagudo, Discurso RAG Temas 5-6

"Linguaxe politicamente correcta", GRIAL 187, 2010 (Rajagopalan) Tema 6

"Actitudes lingüísticas en Galicia" GRIAL 160, 2003 (H. Casares et alli) Tema 6

"Política lingüística en Galicia", A normalización lingüística a debate (Xaime Subiela) Tema 7

 

2. Planificación e normalización da lingua galega

  2.1. Lecturas

Sociedades plurilingües: da identidade á diversidade ("A política lingüística do Estado", Emili Boix)

Planificación lingüística

O proceso de normalización do idioma galego 1980-2000. Volume I. Política lingüística: Análise e perspectivas 

Normalización lingüística nos concellos (García Conde)

O galego en distintos ámbitos (Xesús Domínguez Dono) 

Bilingüismo e educación

Planificación no ensino e equipos

 

2.2. Ligazóns de interese

Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia (Consello da Cultura Galega)

Servizo de Normalización Lingüística (USC)

Secretaría Xeral de Política Lingüística

Coordinadora de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística

Coordinadora de traballadores e traballadoras pola Normalización Lingüística

 

3. Lingua Galega 2

"O idioma galego na historia" (Galicia, unha luz no Atlántico)

"Dialectoloxía" na Gran Enciclopedia Galega, de Francisco Fernández Rei

 

4. Cursos de posgrao

"Lingua e escola en Galicia" de Bieito Silva 

"As razóns da lingua galega" de Xaime Subiela

   

 

 

POWERPOINTS

 

1. Introdución á Sociolingüística Galega

Sociolingüística galega: Aproximación á súa historia

Variación Lingüística

Sociolingüística Temas 

A situación sociolingüística do idioma galego

ISG 0- Temas Sociolingüística,  tema 1

ISG 1- Historia da Sociolingüística galega, tema 2

ISG 3- Temas Sociolingüística, tema 3

ISG 4- Temas Sociolingüística, tema 4

ISG 5- A situación sociolingüística, tema 5

ISG 5- A situación sociolingüística, tema 6

 

2. Lingua Galega 2

HG Sistema fonolóxico do galego medieval

Historia do galego

 

3. Mestrado en Lingüística Galega: Historia social da Lingua

Historia social da lingua: Ideoloxías lingüísticas

 

4. Linguas e educación en Galicia

Linguas e educación en Galicia 

 

5.Planificación Sociolingüística da Lingua Galega 

Planificación Sociolingüística

Marco legal da lingua galega

Reversión procesos de substitución

 

6.Historia do galego escrito 

Historia da escrita

Grafías trobadorescas

A emerxencia do galego-portugués

 

7. Literatura galega medieval

Nas orixes

Trobadores e emerxencia

Cantigas de escárnio

Cantigas de amor

Cantigas de amigo

 

PROGRAMAS

 

1. Sociolingüística Galega 

2. Planificación e Normalización da lingua galega

3. Historia do galego escrito

4. Literatura medieval

5. Cursos de posgrao: Mestrados en Lingüística Galega e Lingüística

Galego

6. Cursos de posgrao: Mestrado en Secundaria

Galego