Curriculum Vitae de Héctor Alvarez Pol

Dr. Héctor Alvarez Pol (CV simplificado)(CV completo)

Situación: 

 • Profesor Titular de Universidade, área de Física Atomica, Molecular e Nuclear, Departamento de Física de Partículas, Universidade de Santiago de Compostela, dende o 12/06/2012.

Estudios:

 • Doctor en Física pola Universidade de Santiago de Compostela (título Europeo), 19/12/2002 ca tesis titulada "On the Multiwire Drift Chambers alignment of the HADES dilepton spectrometer", Apto cum Laude (maxima calificación).
 • Licenciado con grado en Física pola Univ. de Santiago de Compostela (31/08/1995).

Enseñanza:

 • Director de duas tesis doctorais: "An investigation into quasi-free scattering of light neutron-rich nuclei around N=14" por Paloma Díaz Fernández (04/12/2013) e "Prototype of a new calorimeter for the studies of nuclear reactions with relativistic radioactive beams" por Martín Gascón Vazquez (10/12/2010). Ambas puntuadas ca máxima calificación posible.
 • Director de duas “Tesinas de Licenciatura”, dous “Diplomas de Estudios Avanzados”, tres “Traballos Fin de Master” e un “Traballo Fin de Grado”.
 • Docencia no Departamento de Física de Partículas da USC dende hai mais de 10 anos.
 • Evaluación con certificado de excelencia relacionada co “Recoñecemento a labor docente” pola ACSUG (Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia), 02/05/2012.

 Investigación:

 • Máis de 130 publicaciones en revistas revisadas por pares con factor de impacto. A lista completa está disponible enhttp://www.researcherid.com/rid/F-1930-2011
 • Máis de 40 contributiones o charlas en reunións nacionais ou internacionais.
 • Investigador en máis de 30 proxectos entre 1999 e 2014, obtidos en concursos competitivos ante distintas administracións (contratos europeos ou nacionais).
 • investigador principal de: "European Nuclear Science and Applications Research (ENSAR) JRA05: SiNuRSE" (do 01/09/2010 a 31/08/2014) para a European Comission e "Deseño e prototipado dun novo calorímetro (CALIFA) para a deteción de fotóns en vo no experimento R3B de FAIR" (do 01/01/2007 o 31/10/2010) para a Xunta de Galicia.
 • Evaluación positiva (certificado de excelencia) relacionado a "Reconocimiento a labor investigadora" pola ACSUG (Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia), 02/05/2012. "Certificado de cumprimento dos requisitos de calidade de producción e actividade cientifico-tecnolóxica que implican unha traxectoria investigadora destacada" dado pola Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación (Xunta de Galicia), 01/06/2010.
 • Periodos de investigación no GSI, Darmstadt, Alemania (3 anos); GANIL, Caen, Francia (4 meses); CERN, Geneva, Suiza (2 meses).