Fernando Adrián Fernández Tojo

 

Nome:
Fernando Adrián Fernández Tojo
Posto:
Doutorando FPU
Institución:
Departamento de Análise Matemática
Grupo:
Ecuacións Funcionais non Lineares
Dirección:
Facultade de Matemáticas
Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
España
Teléfono:
 + 34 881 811 000 (extensión 13380)
E-mail:
fernandoadrian.fernandez(at)usc.es

   


Wolfram Demonstrations Project: Green's Functions with Reflection

Green's Functions with Reflection Conditions from the Wolfram Demonstrations Project by A. Cabada, J. A. Cid, F. A. F. Tojo and B. Máquez-Villamarín.