Saltar ao contido principal
Páxinas persoais  »  Fernando Alcalde

 


Venres, 2 de xuño de 2017

 

Publicación polo Consello da Cultura Galega do libro dixital Textos científicos en galego. Os inicios 1916-1936 dirixido por F. Díaz-Fierros e coordinado por A. Mato.

 

Portada de  Textos científicos en galego

 

 


 

Xoves, 29 de setembro de 2016

 

Nova oferta para a realización dun Traballo Fin de Máster sobre

 

Un teorema de Hedlund sobre minimalidade do fluxo horocíclico en fibrados foliados de dimensión 3

 

O traballo consiste no estudo de resultados recentes de F. Alcalde e F. Dal'Bo (Expositiones Mathematicae), F. Alcalde, F. Dal'Bo, M. Martínez e A. Verjovsky (Discrete and Continuous Dynamical Systems A), J. Brum, M. Martínez e R. Potrie (en curso), M. Martínez, S. Matsumoto e A. Verjovsky (Journal of Modern Dynamics) e S. Matsumoto (Proceedings of the American Mathematical Society) e na súa aplicación na demostración dun teorema de tipo Hedlund sobre a minimalidade do fluxo horocíclico en fibrados foliados de dimensión 3 con follas hiperbólicas.

 

hirsch

 


 

Xoves 30 de xuño de 2016

 

A Revista de Física faise eco no seu último número Vol 30 No 2 (2016) da publicación do traballo Exploring the topological sources of robustness against invasion of biological and technological networks destacado na súa sección Puntos de Interés.

 

cover_issue_139_es_ES


 


 

Luns, 12 de xuño de 2016

 

Oferta para a realización dunha Tese de Doutoramento sobre

 

A new method for avoiding Rent’s rule over and underestimates the number of interface connections in VLSI integrated circuits and other technological and biological network

 

e un Traballo Fin de Máster sobre

 

Martingalas en dinámica evolutiva

 

que estarían codirixidos por Á. Lozano Rojo (CUD Zaragoza).

 

Os candidatos serán seleccionados mediante unha entrevista persoal en función dos seus méritos e os seus coñecementos de programación con Python.