Álvaro Lozano Rojo, Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza.

Tesis/Tese/Dissertation: Dinámica Transversa de laminaciones definidas por grafos repetitivos, UPV-EHU, 2008.

 

Pablo González Sequeiros, Facultade de Formación do Profesorado de Lugo, Universidade de Santiago de Compostela.

Tesis/Tese/Dissertation: Laminacións afables, USC, 2012.

 

María Pérez Fernández de Córdoba, Profesora de Ensino Medio.

Tesis/Tese/Dissertation: Número de ramificación y percolación de un pseudogrupo, USC, 2012.

 

Antón Carlos Vázquez Martínez, Santiago de Compostela. 

Tesis/Tese/Dissertation: Geometría ergódica y asintótica de grafos aleatorios, USC, 2018.