Participación en proxectos coma Investigador Principal

"AGRASER: Avaliación Integrada dos Servizos Ambientais de Sistemas Agrarios e Forestais"

Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica - Xunta de Galicia

Duración: 2011-2012

Participación en proxectos destacados coma colaborador

"Modelizaciónespacio-temporal del estado de conservación de hábitats mediante imágenes de muy alta resolución adquiridas por VANT"

Programa Emerxentes - Xunta de Galicia

Duración: 2014-2017

Investigador Principal: Ramón A. Díaz Varela (Universidad de Santiago de Compostela)

"TRIBORN: Securing triple bottom line outcomes from bioenergy innovation in rural Norway"

BIONÆR Research Programme on Sustainable Innovation in Food and Bio-based Industries - Norway

Duración: 2014-2016

Investigadora Principal: Karen Refsgaard (Norwegian Agricultural Economics Research Institute, NILF)

"Transferencia de conocimiento. Recuperación de Castañedos Caranga y Sobrealines"

Fundación Universidad de Oviedo - Asturias

Duración: 2011

Investigador Principal: Pedro Álvarez Álvarez (Universidad de Oviedo).

"SADMVMC: Sistema de Apoio á Decisión para Montes Veciñais en Man Común"

Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica - Xunta de Galicia

Duración: 2007-2010

Investigador Principal: Manuel Marey Pérez (Universidade de Santiago de Compostela)

"ECL: Our Common European Cultural Landscape Heritage"

Programa Culture 2000 - Comisión Europea

Duración: 2004-2007

Investigador Principal: Knut Krzywinski (Universidade de Bergen, Noruega).

"PAN: Pan European Network on Cultural Landscapes and their Ecosystems"

V Programme - Key Action 2: Global Change, Climate and Biodiversity

Duración: 2002-2005

Investigador Principal: Knut Krzywinski