1. Participación en accións de formación docente

1.5. Outros Proxectos concedidos

 • MatHex (FisiHex, BioHex, QuimiHex …) juego, estrategia y conocimientos, Ref: FCT-17-12196, Convocatoria de ayudas 2017 para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación. Esteban Calviño Louzao, José Carlos Díaz Ramos e Víctor Sanmartín López eMaría Elena Vázquez Abal, 2018-19.

 • MatHex. O proxecto consiste na elaboración de MatHex, un videoxogo móbil multiplataforma que combina a estratexia con coñecementos matemáticos e que ten como obxectivo achegar as matemáticas a todo tipo de público.Este proxecto obtivo unha Mención de Honra nos premios CIENCIA EN ACCIÓN 2014 de Materiales Didácticos de Ciencias en Soporte Interactivo (Premio IBM).
  Esteban Calviño Louzao, José Carlos Díaz Ramos e María Elena Vázquez Abal.

 • Proxecto CAGIR (Computer Aided Geometry of Curves and Surfaces with Image Recognition) 2012, 2013 e 2014.
  Programa intensivo da Unión Europea LLP Erasmus. CAGIR é unha iniciativa conxunta de seis universidades de cinco países europeos: KU Leuven (Leuven, Bélxica), Université de Bourgogne (Dijon, Francia), Degli Studi dei Università Bari Aldo Moro (Bari, Italia), Uniwersytet Jagiellonski (Cracovia, Polonia), Uniwersytet Lodzki (Lodz, Polonia) e Universidade de Santiago de Compostela (Santiago de Compostela, España). O curso intensivo está dedicada ao ensino de xeometría e computación gráfica con aplicacións. Este programa innovador contén 60 horas de charlas, tutoriais e laboratorios en 2 semanas liderados polo grupo internacional de matemáticos. Os participantes obter 4 créditos ECTS. O curso está dedicado para os alumnos do segundo (master) e terceiro nivel (doutoramento). 
  Profesor da USC: José Carlos Díaz Ramos.

 • De como aprendemos a contar e os aparellos empregados. PGIDT-Comunicación en sensibilización social-Diverciencia, Xunta de Galicia, 2008 (coordinado por María Elena Vázquez Abal). 

 • Matemáticas Cotiás molladas nun chocolate quentiño. PGIDT-Comunicación en sensibilización social-Diverciencia, Xunta de Galicia, 2009 (coordinado por María Elena Vázquez Abal).

  

Voltar a ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN DOCENTE   

Voltar á principal Actualizado 24/10/2018