4.- Transferencia dos resultados obtidos para a docencia

 

 • Libro: Problemas resueltos de Combinatoria. Laboratorio con SageMath. Editorial Paraninfo, 2018. ISBN: 978-84-283-4074-8. Autores: Felipe Gago Couso, Manuel Ladra González (xunto con Felicidad Aguado, Gilberto Pérez Vega, Concepción Vidal Martín e Ana María Vietes Rodríguez,).
 • Libro: Teoría de Grafos. Ejercicios resueltos y propuestos. Laboratorio con SAGE. Editorial Paraninfo, 2014. ISBN: 978-84-283-3707-6. Autores: Felipe Gago Couso, Manuel Ladra González (xunto con Ana María Vietes Rodríguez, Felicidad Aguado Martín, Gilberto Pérez Vega e Concepción Vidal Martín).
 • Software: Riemanniangeometry.O propósito deste paquete en Mathematica® é o de calcular algúns obxectos xeométricos en variedades pseudo-riemannianas e o de visualizar certas propiedades xeométricas de superficies e variedades riemannianas.
  Autores: Miguel Brozos Vázquez, José Carlos Díaz Ramos, Eduardo García Río e Ramón Vázquez Lorenzo.
 • Software: Explorador de Superficies. 
  O propósito deste Notebook en Wolfram Mathematica Player® é o de visualizar as propiedades xeométricas de superficies no espazo euclídeo.
  Autor: José Carlos Díaz Ramos.
 • Software: Explorador de campos de vectores. 
  O propósito deste Notebook en Wolfram Mathematica Player® é o de visualizar as propiedades xeométricas de campos de vectores no espazo euclídeo.
  Autor: José Carlos Díaz Ramos.

   

Voltar a ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN DOCENTE   

Voltar á principal Actualizado 17/01/2016