Saltar ao contido principal
Páxinas persoais  »  María Elena Vázquez Abal  »  Grupo Innovación Docente GrID-A/XD

FICHA DE REXISTRO GRUPO DE INNOVACIÓN DOCENTE

NOME DO GRUPO: Grupo de Innovación Docente de Álxebra/Xeometría Diferencial

ACRÓNIMO: GrID-A/XD

COORDINADORA:

María Elena Vázquez Abal

Departamento: Xeometría e Topoloxía

Teléfono: 881813143

E-mail: elena.vazquez.abal@usc.es

WEB: webspersoais.usc.es/persoais/elena.vazquez.abal/

LIÑAS DE INNOVACIÓN DOCENTE:

Deseñar de modo interdisciplinar unha metodoloxía de avaiación e de ensino/aprendizaxe en seminarios para as materias de Álxebra /Xeometría Diferencial do grao en Matemáticas. Utilización de software en asignaturas de Xeometría Differencial e Álxebra, especialmente mediante o emprego de Geogebra, Maple, Mathematica, Maxima e Sage.

Dada a composición do noso GID, tamén estamos interesados no deseño e difusión da innovación educativa nas materias de matemáticas no ensino secundario. Este obxectivo válenos de pilar e contacto coa relalidade para o desenvolvemento innovador das matemáticas das distintas titulación de grao da USC. Por último, tratamos de aportar e difundir ao público en xeral este carácter innovador no tratamento da matemática.

INTEGRANTES:

Membros da USC

1. Barja Pérez, Javier, Departamento Álxebra, USC

2. Díaz Ramos, José Carlos, Departamento Xeometría e Topoloxía, USC

3. Gago Couso, Felipe, Departamento Álxebra, USC

4 García Río, Eduardo, Departamento Xeometría e Topoloxía, USC

5. Ladra González, Manuel, Departamento Álxebra, USC

6. Vázquez Abal, María Elena, Departamento Xeometría e Topoloxía, USC

Membros colaboradores

1. Brozos Vázquez, Miguel, Departamento Matemáticas, UDC

2. Calviño Louzao, Esteban, Departamento Matemáticas, IES Ramón Caamaño (Muxía)

3. Cortés Ayaso, Alexandre, Departamento Matemáticas, IES A Sangriña (A Guarda)

4. Domínguez Vázquez, Miguel, Instituto de Ciencias Matemáticas, ICMAT (Madrid)

5. Fernández López, Manuel, Departamento Matemáticas, IES María Sarmiento (Viveiro)

6. Gavino Fernández, Sandra, Departamento Matemáticas, IES Elisa y Luis Villamil (Vegadeo, Asturias)

7. Seoane Bascoy, Javier, Departamento Matemáticas, IES Xosé Neira Vilas (Perillo-Oleiros)

8. Vázquez Lorenzo, Ramón, Departamento Matemáticas, IES de Ribadeo (Ribadeo)

 

  

Actualizado 17/01/2016